ورود

اگر عضو سایت نشده اید اینجا کلیک کنید

دوره آموزش خبرنگاری مقدماتی در اردیبهشت ماه سال 94 برگزار می شود. شرکت کنندگان...
دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار فتوشاپ، ویژه خبرنگاران و با رویکرد...
دوره خبرنگاری پیشرفته موسسه منادیان بصیرت در روز چهارشنبه مورخ 93/12/6 به مدت سه روز...
دوره آموزش خبرنگاری مقدماتی در مورخ 92/6/1 برگزار می شود. شرکت کنندگان در این دوره...